Onbegrensde Zaken | De Boks Jongerencultuurhuis
De BOKS - vroeger het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland - werkt vanuit het geloof in het talent van jongeren en de toegevoegde waarde van hun stem en geluid voor de kwaliteit van de Utrechtse cultuursector en de samenleving als geheel. De BOKS creëert plekken midden in de wijken van Utrecht waar jongeren hun creatieve talenten leren ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Jonge makers werk hier aan hun skills door het aanbod van workshops, coaching en faciliteiten.
Jongeren, cultuur, hiphop, Utrecht, Kanaleneiland
23353
page-template-default,page,page-id-23353,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

De BOKS – vroeger het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland – werkt vanuit het geloof in het talent van jongeren en de toegevoegde waarde van hun stem en geluid voor de kwaliteit van de Utrechtse cultuursector en de samenleving als geheel. Vanuit de leefwereld en wensen van de jongeren zelf, weet de BOKS de deuren tot de culturele ‘tempels’ in de stad voor hen te openen.

 

Door te opereren vanuit de wijken bereikt de organisatie juist die jongeren die van huis uit een vrijwel onoverbrugbare afstand ervaren tot de reguliere cultuurinstellingen in de stad. Jongeren krijgen binnen de BOKS de kans hun talenten te ontdekken en te presenteren door bijvoorbeeld te exposeren of aan een muziektalentenwedstrijd mee te doen. Vanuit deze laagdrempelige activiteiten kunnen vervolgstappen worden gezet en kunnen zij een toekomst in de culturele sector ontdekken.

 

Het vergroten van de cultuurparticipatie van Utrechtse jongeren die een grote afstand hebben tot de reguliere culturele instellingen zorgt ervoor dat zij een bijdrage leveren aan de artistieke kwaliteit van de stad en de vorming van een hoogwaardige en pluriforme Utrechtse culturele infrastructuur die recht doet aan alle inwoners van de stad. Dit bevordert sociale verbinding, inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap.

 

Boks Jongerencultuurhuis