Onbegrensde Zaken | Ruimtekoers
23262
page-template-default,page,page-id-23262,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Ruimtekoers bouwt aan de kwaliteit van (samen)leven in steden en zet kunstenaars en creatieve stadsmakers in om samen met de bewoners van een stad een nieuwe koers voor de stad uit te zetten: een koers die meerdere stemmen verenigt en ruimte maakt voor alle bewoners. Ruimtekoers schrijft geen routes voor veranderingen voor, maar maakt ruimte voor bewoners en andere gebruikers van de stad om samen zélf hun koers te bepalen. Pas dan ontstaat eigenaarschap en worden veranderingen van onderop gedragen.
Kunst (verbeelding) en Festival (ontmoeting) zijn voor Ruimtekoers de twee belangrijkste instrumenten voor het bewerkstelligen van deze maatschappelijke verandering van onderop.

Het Ruimtekoers Festivalprogramma brengt zoveel mogelijk verschillende stemmen en perspectieven met elkaar samen in een toegankelijk, misschien zelfs luchtig, maar zeer inhoudelijk en geëngageerd evenement. Voorafgaand aan het festival werkt Ruimtekoers met kunstenaars en stadsmakers vanuit de publieke ruimte in een wijk, vanuit de leefwereld van de bewoners, aan dromen en vergezichten voor de samenleving in de stad. Dit zogenaamde Stadsmakersprogramma van Ruimtekoers omvat het oogsten van gewone ‘mensenwensen’, het stimuleren van creatief onderzoek en ontwikkelen van visies op de stad, het scheppen van nieuwe plannen en voorstellen voor die stad.
Die dromen en toekomstvisies worden vervolgens gedeeld op het bruisende Ruimtekoersfestival.

Ruimtekoers is ook de komende jaren actief in Arnhem-Zuid. De ontwikkelde methode is echter ook inzetbaar in andere wijken en gemeentes. Om kennis en ervaring te delen en blijvend te leren heeft Ruimtekoers een Focusprogramma opgezet. Hierbinnen wordt met de verschillende betrokken partijen en deelnemers nauwgezet verslag gedaan, geëvalueerd en met makers, bewoners, publiek, overheden, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers gereflecteerd op de verschillende Stadmakersprogramma’s.

Ruimtekoers.nl