Onbegrensde Zaken | Cultuurkwadraat
Cultuurkwadraat is een belangrijke speler in het Zeeuwse culturele veld. De organisatie is als partner van de Provincie Zeeland verantwoordelijkheid voor cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultuurversterking en de cultuuracademie.
Cultuurkwadraat, Provincie Zeeland, cultuurparticipatie, cultuurversterking.
24881
page-template-default,page,page-id-24881,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Op de eerste plaats is Cultuurkwadraat verantwoordelijk voor Cultuureducatie ofwel voor inspirerend cultuuronderwijs voor alle Zeeuwse leerlingen in het onderwijs. Basisscholen maken al jaren gebruik van de programma’s en de geleverde cultuurmenu’s die samen met lokale cultuurcentra worden vormgegeven en uitgevoerd. Om de werking van cultuureducatie verder te versterken, biedt Cultuurkwadraat sinds 2021 een programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering aan. Dit is een soort maatpakket met ondersteuning voor iedereen die iets met cultuureducatie wil doen. Dus niet alleen leerkrachten uit het primair onderwijs, maar bijvoorbeeld ook docenten en cultuurcoördinatoren uit vo en vso en medewerkers in de kinderopvang. Cultuurkwadraat biedt hen praktische hulp en ondersteuning om samen naar een passend vorm voor cultuureducatie te zoeken.

Ten tweede biedt Cultuurkwadraat diverse trainingen en scholingsmogelijkheden via haar Cultuuracademie. Ook hier zijn icc’ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, cultuurprofessionals, vrijwilligers, educatiemedewerkers, beleidsmedewerkers en welzijnswerkers welkom. Bij de Cultuureducatie kunnen zij hun deskundigheid op gebied van cultuureducatie bijspijkeren.

Onder het label Cultuurversterking wordt de derde opdracht van Cultuurkwadraat geschaard: het betreft alle projecten, regelingen en ondersteunende activiteiten die worden aangeboden ter versterking van de professionele – en amateurkunsten in Zeeland. Daaronder vallen bijvoorbeeld projecten als de Vliegende Brigade en de subsidieregeling Samen in Zee.

De laatste pijler Cultuurparticipatie is bij Cultuurkwadraat nog volop in ontwikkeling. Cultuurkwadraat richt zich daarbij op het ontwikkelen van projecten op het grensvlak van cultuur, het sociale domein en de zorg.

https://cultuurkwadraat.nl