Onbegrensde Zaken | Subsidie voor immaterieel erfgoed
22563
post-template-default,single,single-post,postid-22563,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Subsidie voor immaterieel erfgoed

Het Fonds Cultuurparticipatie kent met ingang van 1 april 2019 een subsidieregeling Immaterieel erfgoed. Hiermee stimuleert het fonds eigentijdse vormen van beoefening zodat het toekomstbestendig is. Door een extra impuls te geven wordt de aandacht, erkenning en waardering voor immaterieel erfgoed vergroot.

 

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten waarin erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed zodat het ook in de toekomst beoefend kan blijven worden. Door bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen.

 

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Het is wat mensen maken met hoofd, hart en handen. Door het beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en wordt het doorgegeven aan volgende generaties.

 

Je kan bijvoorbeeld denken aan: gondelvaart, papierscheppen, Anansi vertellen, shanties zingen, Hindelooper cultuur, Staphorster stipwerk, heggenvlechten. Maar er is nog veel meer. Op de site van het Kenniscentum Immaterieel Erfgoed vind je nog meer voorbeelden.

 

Meer weten? Ga naar de website van het fonds of neem contact met ons op als je hulp nodig hebt.